ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਤੀ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਰਿਸਰ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *