ਜਦ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ FASTag ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ

ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਛੂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੋਟ ਲਈ ‘ਫਾਸਟੈਗ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ‘ਫਾਸਟੈਗ’ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ‘ਫਾਸਟੈਗ’ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਫਾਸਟੈਗ’ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *